De NVV bevordert een manier van leven geheel vrij van exploitatie van dieren, en bepleit een gezonde, geheel plantaardige voeding, ten voordele van mens, dier, plant en milieu. Zij heeft als doel: bevordering van het veganisme en beëindiging van alle exploitatie van dieren. Zij richt zich daarbij met name op Nederland en Vlaanderen.

De NVV is voortgekomen uit de Veganistenkring, die op 8 september 1979 werd opgericht en de eerste Nederlandse organisatie op dit gebied was. Enige tijd later werd de naam rond 1984 veranderd in Veganisten Organisatie. De vereniging werd op 4 september 1987 als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel in Arnhem ingeschreven onder de naam Vereniging Veganisten Organisatie (VVO). Sinds 15 oktober 1992 heeft de vereniging haar huidige naam: Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV).

Sinds 4 september 1987 was het NVV-kantoor gevestigd in Arnhem. De vereniging heeft haar latere kantoor in Utrecht dat in gebruik was sinds 16 juli 2004, opgeheven op 15 december 2009. Op dit moment is er geen NVV-kantoor.