De NVV heeft ten doel het bevorderen van het veganisme en het bevorderen van beëindiging van alle exploitatie van dieren en richt zich daarbij vooral op Nederland.

De vereniging werkt aan dit doel door het:

  • steunen van de leden en het bevorderen van hun samenwerking;
  • uitgeven van het VEGAN magazine;
  • verspreiden van informatie, via de website, (sociale) media,  en standwerk;
  • beleggen van bijeenkomsten;
  • opstellen van nota’s, adressen enzovoorts, en deze ter kennis brengen van diverse instanties en nieuwsmedia;
  • oprichten van afdelingen, werkgroepen en vormingsgroepen; samenwerking met gelijkgestemde groeperingen;
  • gebruiken van geweldloze, wettige middelen die kunnen bijdragen tot het bereiken van het gestelde doel;
  • verkrijgen van gerechtelijke uitspraken over geschillen inzake het doel en het voeren van alle daartoe geëigende procedures in de ruimste zin als eiser of verweerder.