De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is een ledenvereniging en telt momenteel zo’n 2.975 leden (april 2018). De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van een veganistische leefwijze en het beëindigen van de exploitatie van dieren.

Wat we doen

We bevorderen het veganisme door het promoten van de vegan lifestyle via onder meer deze website, onze maandelijkse nieuwsbriefFacebook, Twitter, Instagram en campagnes en projecten zoals Melk, je kan zonder!, de VeganChallenge, VEGAN MagazineVegan Wiki en Vegan Friendly. In Nederland zijn we de vertegenwoordiger van het officiële Vegan Keurmerk van de The Vegan Society.

Naast onze website, beheren wij een forum voor veganisten en andere geïnteresseerden om vragen te stellen, te discussiëren en ontmoetingen te arrangeren. Ook zijn wij regelmatig aanwezig met stands op festivals om de bezoekers van informatie te voorzien. Bekijk onze agenda voor een overzicht.

Statuten en huishoudelijk regelement

De ‘spelregels’ van de vereniging zijn te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk-Reglement-HR_maart-2018.

De NVV hanteert een transparant beloningsbeleid voor haar medewerkers, op te vragen via bestuur@veganisme.org.

Verslagen

Een verslag van de activiteiten van de NVV is te vinden in het jaarverslag 2017. Onze toekomstplannen zijn te vinden in het Jaarplan 2018 en in het Beleidsplan 2018_- 2020.

Inzicht in de financiën van de vereniging: