Voor het laatst geupdate: 04-06-2018

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme geeft het volgende Privacy Statement af:

 • De NVV verzamelt gegevens van leden, donateurs, vrijwilligers, klanten van de webshop en andere betrokkenen voor zover voorgenoemde rol dat vereist.
 • Gegevens worden opgeslagen voor het doel waarvoor het wordt verzameld, zolang als dat wettelijk verplicht en relevant is en worden maximaal 7 jaar bewaard.
 • Toegang tot deze data wordt intern slechts verstrekt op basis van need-to-know.
 • Verzamelde gegevens worden in zeer beperkte mate met derden gedeeld (bijv. verzendlijst van VeganMagazine aan de drukker).
 • De NVV voert kwantitatieve analyses uit op data vergaart bij projecten en events om de effectiviteit van haar doelstelling, het verspreiden van veganisme te bevorderen.
 • De NVV draagt zorg voor de bescherming van persoonsgegevens (confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid) op basis van best effort.
 • Gegevens worden niet verwerkt buiten de EU.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming.

Graag wijzen we u/jou op de volgende rechten:

 • inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens.
 • bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens met toestemming zijn verkregen.
 • klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken omtrent bescherming van persoonsgegevens kunnen gemaild worden naar bestuur[at]veganisme.org. De Data Protection Officer, die is aangewezen binnen het bestuur, zal deze e-mails behandelen.