Draag je de NVV en veganisme een warm hart toe? Dan kan je overwegen om lid te worden en/of te doneren. Ook is het mogelijk om de NVV op te nemen in je testament.

Doneren

De NVV is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je je gift kan vermelden op je belastingaangifte. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan dit betekenen dat je een deel van je gift weer terugkrijgt als belastingvoordeel.

  • De makkelijkste manier om ons te steunen is door het gewenste bedrag naar ons over te maken op rekeningnr.: NL40 TRIO 0198 3967 16, ten name van de NVV te Zaandam en o.v.v. “Donatie”.
  • Direct online doneren kan is ook mogelijk (ook anoniem). Gebruik dan deze donatiepagina van stichting GeefGratis of deze facebook-app.

Periodieke gift met belastingvoordeel
De Belastingdienst maakt het aantrekkelijk om een periodieke gift te doen aan de NVV. Bij het schriftelijk vastleggen van de gift mag je deze namelijk in zijn geheel opgegeven als aftrekpost bij de aangifte inkomenstenbelasting. Voorwaarden zijn dat er minimaal vijf jaar achtereen de zelfde gift wordt gedaan, en dat dit schriftelijk wordt vastgelegd.

Je kunt deze periodieke gift eenvoudig zelf regelen:

  1. Download de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ welke bestaat uit een formulier voor de schenker, een formulier voor de ontvanger, en een toelichting.
  2. Vul beide formulieren in en onderteken ze, dus zowel het formulier voor de schenker als het formulier voor de ontvanger. Stuur dit alles op aan: Nederlandse Vereniging voor Veganisme, postbus 31447, 6503 CK Nijmegen.
  3. Wij zullen de formulieren verder invullen, ondertekenen en het formulier voor de schenker aan je retourneren.
  4. Jaarlijks zullen we je per e-mail vragen het toegezegde aan ons over te maken.

De jaarbijdrage voor het lidmaatschap geldt niet als periodieke gift en is niet aftrekbaar.

Nalatenschap

Voor velen is het een geruststelling te weten dat hun opgebouwde vermogen na het overlijden op een goede manier ingezet gaat worden. De NVV zal met ontvangen bedragen zorgvuldig omgaan en zoveel mogelijk naar de wens van de donateur inzetten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Mocht u dit willen dan komen we bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.