Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Studium Generale ‘Liefde maakt blind: Ziekelijke schoonheid binnen de rashondenfokkerij’

Op woensdag 15 mei 2013 organiseert het Lectoraat Welzijn van Dieren van hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden weer een Studium Generale. Onderwerp is de welzijnsproblematiek die in de huidige rashondenfokkerij (in Nederland) speelt.  

Schoonheidskeuzes leiden tot zieke honden

De huidige rashondenfokkerij is meer en meer onderhevig aan kritiek van verschillende (welzijns)organisaties. Erfelijke problemen zijn aan de orde van de dag en zo langzamerhand lijkt er bijna geen enkele (ras)hond meer gezond te zijn. Wat ligt hier aan ten grondslag? Zijn het de fokkers, die geen idee meer hebben van gezondheid? Of is het toch de eigenaar die een ‘mooie’ hond wil, en daarmee de gezondheid uit het oog verliest? Prof. dr. Freek van Sluijs van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht zal in zijn presentatie ‘Waarom de fokkerij van rashonden monsters baart’ ingaan op de verkeerde keuzemotieven die mensen vaak hanteren.

Organisaties

Het Platform Verantwoordelijk Huisdierbezit is een stichting die mensen onder andere voorlicht over het aanschaffen van een huisdier. Namens hen komt ir. Ed Gubbels een presentatie verzorgen die ‘Erfelijk gehandicapte honden: Oorzaak, Onmacht, Oplossing’ is getiteld. Hij zal ingaan op de oorzaken van het aanhouden van het probleem en wat de mogelijke oplossingen hiervoor zijn.

De Raad van Beheer op Kynologisch gebied is al sinds jaar en dag de belangenbehartiger van de hondenfokkers. Maar wat wordt er nu gedaan om de problemen in de fokkerij aan te pakken en waar nodig eventueel in te dammen? Dr. Ingeborg de Wolf, mede-directeur van de Raad van Beheer, zal met haar presentatie ‘Een gezonde rashond, verantwoordelijkheid van iedereen’ verbaal de degens kruisen met dhr. Gubbels. Presentaties die ongetwijfeld stof tot nadenken geven en garant staan voor discussie!

Wetgeving

Mr. ing. Iaira Boissevain, Advocaat Praktisch Dierenrecht bij BvdV Advocaten Belastingadviseurs BV, zal als uitsmijter het Besluit gezelschapsdieren toelichten. Zorgt dit Besluit er nu daadwerkelijk voor dat de problematiek wordt teruggedrongen?

 Interesse?

Het belooft een interessante middag te worden waarbij naast interessante presentaties ook enkele prikkelende stellingen de revue zullen passeren! De deuren van het auditorium zijn vanaf 13.00u geopend, de officiële opening door dagvoorzitter Susan Ophorst is om 13.15u. Daarna volgt een inleiding op het onderwerp door de lector Welzijn van Dieren dr. ing. Hans Hopster. Aansluitend hierop volgen de vier voordrachten met daarna een plenaire discussie met de zaal. Vanaf 15.15u is er gelegenheid om na te praten tijdens een borrel in het Grand Café.

De entree is gratis en iedereen is van harte welkom!

Meer informatie over het programma is te vinden op:www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/Pages/AgendaLoader.aspx?npid=4639

Kijk ook eens op de Facebookpagina van Dierenwelzijnsweb: www.facebook.com/Dierenwelzijnsweb

Deel dit bericht, kies jouw platform!