Er bestaan geen grote onderzoeken die het aantal veganisten in Nederland in kaart brengt. Aan de hand van het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme schatten wij dat er in 2020 in Nederland zo’n 150.000 veganisten zijn (juli 2020). Onze jaarlijkse schattingen komen overeen met het gemiddelde van kleine onderzoeken die gedaan worden naar het aantal veganisten in Nederland. Cijfers uit 2010 vertellen ons dat ongeveer 1% van de wereldbevolking veganist is. In 2010 waren er wereldwijd ongeveer 67 miljoen veganisten.