Aan de hand van het ledenaantal van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme schatten we dat er in 2020 in Nederland zo’n 150.000 veganisten zijn (juli 2020). Cijfers uit 2010 vertellen ons dat ongeveer 1% van de wereldbevolking veganist is. In 2010 waren er wereldwijd ongeveer 67 miljoen veganisten.