Chemicaliëncocktail

Voor de voorbereiding van een garnalenkweekvijver wordt ureum, superfosfaat en diesel gebruikt.
Vervolgens worden er ook bestrijdingsmiddelen, antibiotica en visdodende stoffen gebruikt, zoals chloor. De garnalen worden behandeld met natriumtripolyfosfaat, borax, en soms bijtende soda. Zo komen de chemicaliën terecht op de borden van de consument. Vaak met stoffen die de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit niet zou goedkeuren als de garnalen in ons land gekweekt zouden worden.

In het boek “How to Eat Ethically in a World of Vanishing Seafood”, schetst Taras Grescoe
een weerzinwekkend beeld van de garnalenkweek in India.

Antibiotica
Éen van de gevaarlijkste chemische stoffen gevonden in garnalenkwekerijen is chlooramfenicol. Dit is een ultrasterk antibacterieel middel dat garnalenkwekers gebruiken om ziekten te bestrijden in overbevolkte omstandigheden. Het is in het westen al tientallen jarenverboden omdat het bloedziekten veroorzaakt. Chlooramfenicol is niet de enige gevaarlijke antibiotica gebruikt op garnalenkwekerijen. Andere antibiotica zijn gekoppeld aan leverfalen, kanker, en toxische shock.

Vernietiging van de Mangroven
Volgens een onderzoek van de Marine Biological Laboratory Boston University’s is de garnalenindustrie verantwoordelijk voor de vernietiging van 38% van de mangrovegebieden wereldwijd, in de afgelopen twintig jaar.
De mangroven zijn een aantal van de meest diverse en productieve ecosystemen op aarde, die als waardevolle buffer dienen tegen orkanen en tsunami’s.

Vismeel
Er wordt wilde vis gebruikt om gekweekte garnalen te voeden. Naar schatting wordt er gemiddeld 1,4 kilo wilde vis gebruikt om 1 pond gekweekte garnalen te produceren.
Bij het vangen van wilde vis is er ook veel bijvangst, terwijl de wilde vissen belangrijk voedsel zijn voor zeevogels, grote vissoorten en walvissen.

Sleepnetten
Garnalen die in het wild gevangen worden, worden voor het overgrote deel gevangen met sleepnetten, een zeer destructieve visserijmethode. Enorme netten worden gesleept langs de oceaanbodem, waardoor er voor elk pond garnalen er nog kilo’s andere zeedieren worden gedood en de oceaanbodem wordt vernietigd.
De ecosystemen onder water, kunnen vaak niet herstellen, of hebben tientallen jaren nodig om te herstellen.

Bijvangst

De hoeveelheid bijvangst varieert van vijf tot 20 pond per kilo garnalen. Deze bijvangst bestaat uit haaien, roggen, zeesterren, jonge rode snapper, zeeschildpadden en andere zeedieren die na de vangst gewond of dood terug in zee worden geworpen.

Terwijl de garnalenvisserij slechts 2 procent van de wereldwijde visvangst in beslag neemt, is deze verantwoordelijk voor meer dan een derde van de bijvangst van de wereld. Sleepnettenvisserij is vergelijkbaar met het gebruik van bulldozers die een hele sectie van het regenwoud plat walsen om een soort vogel te vangen.

Milieuschade
“Ons rapport toont een werkelijk schokkende verzameling van milieuschade die het gevolg zijn van een get-rich-quick houding van garnalen boeren”, aldus Steve Trent, directeur van de Environmental Justice Foundation.

De schade beschreven in het rapport bevat de volgende punten:
– vernietiging van de kust en mangrovebossen
– bedreigingen voor de menselijke gezondheid en de wilde dieren van antibiotica, pesticiden en andere chemische stoffen
– een stijging van vervuilend afvalwater in de zee
-de uitputting van de natuurlijke visbestanden te wijten aan het verlies van habitat en de groeiende vraag naar vismeel gevoerd aan garnalen.

kweek in ontwikkelingslanden
Ongeveer 99 procent van de gekweekte garnalen wordt geproduceerd in ontwikkelingslanden in de tropische regio’s zoals Zuidoost-Azië. Deze landen hebben nu ongeveer 110.000 warmwater garnalen boerderijen, die ongeveer 1,3 miljoen hectare in beslag nemen.

Dit artikel is voor een deel een vertaling van Shrimp’s Dirty Secrets: Why America’s Favorite Seafood Is a Health and Environmental Nightmare
En Shrimp’s Success Hurts Asian Environment, Group Says

Alternatieven
Om niet medeverantwoordelijk te zijn voor de schade aan de dieren, mangroven, milieu en gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden, kun je het beste geen garnalen (en andere dierlijke producten) eten.
Wil je ze toch niet missen? Veggiedeli verkoopt 100% plantaardige garnalen, gemaakt van yams!
Zie www.veggiedeli.nl

Links

Kijk voor meer informatie over het eten van zeedieren en de gevolgen daarvan voor gezondheid, milieu, dieren en medemens op de volgende pagina’s:

www.seathetruth.nl
www.viswijzervisniet.nl
Tien redenen om geen vis, visolie en/of andere visproducten (meer) te eten

infosheet: Shrimp Aquaculture, Sustainability, and the Environment