Waarom veganisme

//Waarom veganisme
Waarom veganisme2019-03-12T11:42:15+00:00

Waarom is veganisme belangrijk? Waarom worden mensen veganist? In principe willen veganisten niet bijdragen aan de exploitatie van en wreedheid naar dieren. Meer hierover valt ook te lezen onder het kopje ‘Wat is veganisme‘. Daarnaast biedt plantaardig eten voordelen voor onze medemens, natuur & milieu en onze gezondheid. Het kan van persoon tot persoon verschillen hoe belangrijk deze aspecten gevonden worden.

Dieren

Veel mensen worden veganist vanuit de wens om niet bij te dragen aan dierenleed. Gezamenlijk kunnen veganisten het aantal dieren dat jaarlijks gefokt, opgesloten, uitgebuit en vroegtijdig gedood wordt drastisch beperken. Eén veganist maakt jaarlijks al een wezenlijk verschil voor tientallen dieren. Veganisme is een duidelijk statement tegen een systeem waarin dieren gezien en behandeld worden als gebruiksvoorwerp of productiemiddel.

Gezondheid

Een uitgebalanceerd, plantaardig voedingspatroon biedt alle voedingsstoffen om gezond en energiek te blijven. Door (meer) plantaardig te eten, verklein je de kans op hart- en vaatziekten, kanker en diverse andere ziekten. Plantaardige voeding bevat bovendien geen cholesterol en minder verzadigde vetten. Ook onder topsporters worden plantaardige diëten steeds populairder.

Natuur & milieu

De veehouderij is verantwoordelijk voor de grootste uitstoot (zeker 18% van het totaal) van broeikasgassen zoals methaan en CO2. Daarmee is de veehouderij een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. De Verenigde Naties stellen daarnaast dat de vleesproductie de tweede grootste oorzaak is van milieuproblemen zoals bodemverontreiniging, water- en luchtvervuiling, verzuring en aantasting van de biodiversiteit (onder andere door het kappen van regenwouden). Met een plantaardig eetpatroon kies je bewust voor een duurzaam alternatief en een schonere, leefbare planeet.

Medemens

Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat voor de productie van vlees, zuivel en eieren op zeer grote schaal veevoer (zoals soja, maïs, enz.) wordt verbouwd. In totaal wordt momenteel meer dan 70% van alle landbouwgrond gebruikt voor veeteelt. Bovendien is er gemiddeld 7 kilo veevoer nodig om 1 kg vlees te ‘produceren’. Het is dan ook efficiënter om landbouwgrond direct in te zetten voor voedselproductie ten behoeve van menselijke consumptie. Zo kan een bijdrage geleverd worden aan de vermindering van het wereldvoedselprobleem.