Periodieke gift

//Periodieke gift
Periodieke gift2018-11-28T12:12:59+00:00

Periodieke gift met belastingvoordeel

Wil je de NVV financieel steunen? De Belastingdienst maakt het aantrekkelijk om een periodieke gift te doen aan de NVV.

Belastingaftrekbaar

Bij het schriftelijk vastleggen van de gift mag je deze namelijk in zijn geheel opgegeven als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarden zijn dat er minimaal vijf jaar achtereen de zelfde gift wordt gedaan en dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Let op: de jaarbijdrage voor het lidmaatschap geldt niet als periodieke gift en is niet aftrekbaar.

Gemakkelijk te regelen

Je kunt deze periodieke gift eenvoudig zelf regelen:

  1. Download de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ welke bestaat uit een formulier voor de schenker, een formulier voor de ontvanger, en een toelichting.
  2. Vul beide formulieren in en onderteken ze, dus zowel het formulier voor de schenker als het formulier voor de ontvanger. Stuur dit alles op aan: Nederlandse Vereniging voor Veganisme, postbus 31447, 6503 CK Nijmegen.
  3. Wij zullen de formulieren verder invullen, ondertekenen en het formulier voor de schenker aan je retourneren.
  4. Jaarlijks zullen we je per e-mail vragen het toegezegde aan ons over te maken.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.