Voor het laatst geupdate: 04-06-2018

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme geeft het volgende Privacy Statement af:

 • De NVV verzamelt gegevens van leden, donateurs, vrijwilligers, klanten van de webshop en andere betrokkenen voor zover voorgenoemde rol dat vereist.
 • Gegevens worden opgeslagen voor het doel waarvoor het wordt verzameld, zolang als dat wettelijk verplicht en relevant is en worden maximaal 7 jaar bewaard.
 • Toegang tot deze data wordt intern slechts verstrekt op basis van need-to-know.
 • Verzamelde gegevens worden in zeer beperkte mate met derden gedeeld (bijvoorbeeld de verzendlijst van VEGAN Magazine aan de drukker).
 • De NVV voert kwantitatieve analyses uit op data die is vergaard bij projecten en events om de effectiviteit van haar doelstelling, het verspreiden van veganisme te bevorderen.
 • De NVV draagt zorg voor de bescherming van persoonsgegevens (confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid) op basis van best effort.
 • Gegevens worden niet verwerkt buiten de EU.
 • Er wordt geen gebruikgemaakt van automatische besluitvorming.

Graag wijzen we u/jou op de volgende rechten:

 • Inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens met toestemming zijn verkregen.
 • Klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken omtrent bescherming van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar het bestuur via het contactformulier. De Data Protection Officer, die is aangewezen binnen het bestuur, zal deze e-mails behandelen.