De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is de grootste en oudste ledenvereniging voor veganisme in Nederland. De vereniging kent begin 2023 ruim 4.000 leden. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van een veganistische levenswijze en het beëindigen van de exploitatie van dieren.

Statuten en huishoudelijk reglement

De ‘spelregels’ van de vereniging zijn vastgelegd in onze statuten en ons huishoudelijk reglement.

De NVV hanteert een transparant beloningsbeleid voor haar medewerkers, op te vragen via het contactformulier (selecteer ‘Het bestuur van de NVV’).

Plannen

De toekomstplannen van onze vereniging zijn te vinden in ons strategisch plan 2022-2025 en ons jaarplan 2023.

Verantwoording

Jaarlijks legt het bestuur van onze vereniging verantwoording af aan de leden op de algemene ledenvergadering (ALV) middels het jaarverslag en de financiële jaarrekening.