Beleid, Strategie en Jaarverslagen

//Beleid, Strategie en Jaarverslagen
Beleid, Strategie en Jaarverslagen2019-07-21T11:56:20+02:00

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is een ledenvereniging en telt momenteel zo’n 3.400 leden (april 2019). De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van een veganistische leefwijze en het beëindigen van de exploitatie van dieren.

Statuten en Huishoudelijk Regelement

De ‘spelregels’ van de vereniging zijn te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

De NVV hanteert een transparant beloningsbeleid voor haar medewerkers, op te vragen via bestuur@veganisme.org.

Verslagen

Hier vind je een samenvatting en van de activiteiten van de NVV. Onze toekomstplannen zijn te vinden in het Jaarplan 2019 en in het Beleidsplan 2018 – 2020.

Jaarverslagen:

Inzicht in de financiën van de vereniging: