Beleid en strategie

//Beleid en strategie
Beleid en strategie2019-04-24T15:46:29+00:00

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is een ledenvereniging en telt momenteel zo’n 3.400 leden (april 2019). De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van een veganistische leefwijze en het beëindigen van de exploitatie van dieren.

Statuten en Huishoudelijk Regelement

De ‘spelregels’ van de vereniging zijn te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

De NVV hanteert een transparant beloningsbeleid voor haar medewerkers, op te vragen via bestuur@veganisme.org.

Verslagen

Een recent verslag van de activiteiten van de NVV is te vinden in het jaarverslag 2017. Onze toekomstplannen zijn te vinden in het Jaarplan 2018 en in het Beleidsplan 2018 – 2020.

Inzicht in de financiën van de vereniging: