De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is de grootste en oudste ledenvereniging voor veganisme in Nederland. De vereniging kent begin 2023 ruim 4.000 leden. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van een veganistische levenswijze en het beëindigen van de exploitatie van dieren.

Statuten en huishoudelijk reglement

De ‘spelregels’ van de vereniging vastgelegd in onze statuten en ons huishoudelijk reglement.

De NVV hanteert een transparant beloningsbeleid voor haar medewerkers, op te vragen via bestuur@veganisme.org.

Beleid

De toekomstplannen van onze vereniging zijn te vinden in ons strategisch plan 2022-2025 en ons jaarplan 2023 (eind maart verwacht).

Jaarverslagen

Jaarlijks legt ons bestuur verantwoording af aan onze leden op de algemene ledenvergadering (ALV) middels het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslagen:

Jaarrekeningen: