De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is een ledenvereniging en telt ruim 4.400 leden (juli 2020). De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van een veganistische levenswijze en het beëindigen van de exploitatie van dieren.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De ‘spelregels’ van de vereniging zijn te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

De NVV hanteert een transparant beloningsbeleid voor haar medewerkers, op te vragen via bestuur@veganisme.org.

Verslagen

Hier vind je een samenvatting en van de activiteiten van de NVV. Onze toekomstplannen zijn te vinden in het Jaarplan 2021 en in het Beleidsplan 2018 – 2020 (het beleidsplan 2021-2023 volgt later dit jaar).

Jaarverslagen:

Inzicht in de financiën van de vereniging: