In de context van het veganisme verwijst de term ‘abolitionisme’ naar het streven naar het afschaffen van het gebruik van dieren voor voeding, kleding, vermaak of andere doeleinden. Een hele mond vol, daarom leggen we uit wat ermee bedoelt wordt.

Herkomst van de term

De term ‘abolitionisme’ betekent eigenlijk streven om iets af te schaffen. Dat hoeft dus niet per sé diergebruik te zijn. In de criminologie wordt dezelfde term gebruikt om te pleiten voor het afschaffen van gevangenissen in hun huidige vorm. Het bekendste gebruik van de term is echter de historische strijd voor het afschaffen van de slavernij. In de context van het veganisme doelen we op het afschaffen van diergebruik.

Dierenrechten vs. dierenwelzijn

“[…] dierenrechten verlangt niet grotere kooien, maar lege kooien.”
— Tom Regan

De betekenis van abolitionisme wordt vooral duidelijk in in contrast met de beweging voor verbeterd dierenwelzijn. Bij dat laatste pleiten mensen er voor om niet-menselijke dieren beter te behandelen: bijvoorbeeld door konijnen in grotere kooien op te sluiten, koeien vaker het weiland op te laten of kippen meer ruimte in een stal te geven. Het is natuurlijk niet slecht dat het welzijn van gehouden dieren wordt vergroot, maar deze dieren worden nog steeds door mensen gebruikt en daarmee wordt hen hun vrijheid nog steeds ontnomen. Abolitionisme pleit daarom niet voor dierenwelzijn, maar voor dierenrechten, waarbij dieren helemaal niet meer gebruikt worden.

Veganisme en abolitionisme

Het belangrijkste wat je als individu zelf kan doen om diergebruik af te schaffen is veganist worden. De veganistische levenswijze is immers gericht op het vermijden van diergebruik. Als je meer wilt doen, wordt dan donateur, lid of vrijwilliger bij de NVV.