Op steeds meer vegan producten zie je het logo van het officiële en internationaal erkende ‘Vegan Trademark’ van The Vegan Society: de zonnebloem. Het logo waarborgt dat een product voldoet aan de vegan standaarden welke behoren bij het keurmerk. In Nederland is de NVV de vertegenwoordiger voor dit keurmerk. Wij helpen je graag bij het doen van een aanvraag voor jouw producten.

Logo met grote herkenbaarheid

The Vegan Society is een autoriteit als het aankomt op het informeren over veganisme. Zij heeft het vertrouwen en de waardering van veel (vegan) consumenten. Het logo van dit keurmerk heeft een hoge herkenbaarheid waardoor producten snel herkend worden als vegan, zowel in de winkel als online.

Het Vegan Keurmerk wordt toegekend aan afzonderlijke producten (dus niet aan merken of bedrijven). Bij het 30-jarig jubileum van het Vegan Keurmerk (in 2020) waren er al ruim 40.000 producten met dit keurmerk. Het voeren van dit logo toont de betrokkenheid van de producent bij de vraag naar vegan producten.

Doordat het Vegan Keurmerk internationaal is erkend geeft het extra kansen voor de export van producten

Eisen aan het keurmerk

Dierlijke ingrediënten – Er mogen geen ingrediënten gebruikt worden van dierlijke afkomst. Ook niet als deze tijdelijk worden toegevoegd en later weer worden verwijderd.

Dierproeven – Er mogen voor het betreffende product geen dierproeven gedaan zijn of worden. Dit geldt ook voor de afzonderlijke ingrediënten.

Kruisbesmetting – Indien er door het bedrijf ook producten worden gemaakt welke wel ingrediënten van dierlijke afkomst bevatten, dan moet er alles aan gedaan worden om besmetting hiermee te voorkomen.

GMO – Bij de ontwikkeling en/of productie van genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) mogen geen dierlijke genen of van dieren afgeleide stoffen zijn betrokken. Producten die worden aangemeld voor registratie en die GMO’s bevatten of kunnen bevatten, moeten als zodanig worden geëtiketteerd.

Verkoop in China – China stelt eisen aan producten die worden vervaardigd in, verkocht in en geëxporteerd naar China. Het keurmerk kan niet worden toegepast op producten die op dieren zijn getest om te voldoen aan de Chinese wet.

Keurmerk aanvragen en licentiekosten

Het Vegan Keurmerk werkt op basis van een op papieren gebaseerde audit van de ingrediënten en het verzamelen van verschillende verklaringen om te garanderen dat de aanvrager zich aan de normen van het keurmerk houdt.

Een aanvraag begint met het invullen van een door de NVV per e-mail verstrekte vragenlijst aan aanvrager. Na controle van de antwoorden zetten wij de aanvraag door naar onze contactpersoon binnen The Vegan Society. Zij zullen op basis van de antwoorden de hoogte vaststellen van de jaarlijkse licentiekosten. Hierbij wordt gekeken naar het aantal producten waarvoor het keurmerk wordt aangevraagd en de jaaromzet van het bedrijf. (De minimale jaarlijkse licentiekosten bedragen £ 300 per jaar.)

Pas nadat de aanvrager akkoord is gegaan met de licentiekosten wordt de aanvraag voortgezet. (Bij afwijzing zijn er geen kosten.) Pas op dit moment is het nodig om ingrediëntenspecificaties aan te leveren.

Het keurmerk is populair en wordt door steeds meer producenten aangevraagd. Door deze toenemende belangstelling moet voor een nieuwe aanvraag rekening gehouden worden met een doorlooptijd van 30-60 dagen.

Wij helpen je graag met het doen van een aanvraag

Laat ons via het contactformulier weten dat je interesse hebt, dan mailen we je meer informatie. Dit formulier kun je ook gebruiken om vragen te stellen over het keurmerk.