De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is de grootste ledenvereniging voor veganisme in Nederland. Daarnaast zijn wij hét kenniscentrum in Nederland over veganisme. We komen op voor dieren en voor de belangen van veganisten.

Wij geloven in een vegan wereld waarin diergebruik niet langer de norm is. Waar mensen leven met respect voor alle voelende wezens. Een wereld waarin mensen zich ervan bewust zijn dat ze geen producten gemaakt van of door dieren nodig hebben om gezond te kunnen leven. En bovendien een wereld waarin mensen hiernaar handelen.

Doelstellingen

Het doel van de NVV is om het veganisme te bevorderen en tevens het beëindigen van alle vormen van exploitatie van dieren te stimuleren. Veganisme is een levenswijze waarbij zoveel mogelijk – voor zover praktisch haalbaar – wordt afgezien van alle vormen van exploitatie van, en wreedheid naar, dieren voor eten, kleding of andere doeleinden.

Visie en missie

Visie: Dieren zouden niet gezien moeten worden als bezit, maar als levende, voelende wezens met eigen behoeftes en belangen. In onze ideale wereld leven alle mensen vegan, met compassie voor mens, dier en natuur. Veganisme heeft een positieve invloed op dieren, onze medemens, gezondheid, natuur en milieu.

Missie: Wij willen mensen inspireren om vegan te leven en om deze levenswijze op effectieve wijze te promoten.

Activiteiten

De NVV onderhoudt een nieuwsbrief, website en webshop met producten. Uiteraard zijn we actief op social media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Verder belegt ze jaarlijks een algemene ledenvergadering. Tevens bieden wij de VeganChallenge aan, een gratis online programma waarbij deelnemers een maand lang een veganistisch levenswijze uitproberen. Verder onderhoudt ze de vegan productendatabase Vegan Wiki, en geeft ze het logo Vegan Friendly uit aan bedrijven die met hun aanbod bovengemiddeld rekening houden met veganisten. Ook is de vereniging vaak te vinden op beurzen en evenementen. De NVV is tevens het aanspreekpunt voor Nederlandse bedrijven die het Vegan Keurmerk willen aanvragen voor hun producten. De NVV geeft elk kwartaal het tijdschrift VEGAN Magazine uit: leden ontvangen het magazine automatisch, maar het is ook voor niet-leden los verkrijgbaar, onder andere in natuurvoedingswinkels en via onze webshop. Eerdere succesvolle campagnes van de NVV waren o.a. ‘Melk, je kan zonder!‘ en Waardeloze Haantjes.

Geschiedenis

De NVV is voortgekomen uit de Veganistenkring, die op 8 september 1978 werd opgericht: de eerste Nederlandse organisatie op het gebied van veganisme.

Medio 1984 werd de naam veranderd in Veganisten Organisatie.  Op 4 september 1987 werd de vereniging als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder de naam Vereniging Veganisten Organisatie (VVO). Van 16 juli 2004 tot en met 15 december 2009 had de vereniging haar latere kantoor in Utrecht. Tegenwoordig werken het bestuur, de medewerkers en talloze vrijwilligers vanuit verschillende locaties in Nederland.

Sinds 15 oktober 1992 heeft de vereniging haar huidige naam: Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV).

Diversiteit & Inclusiviteit

De NVV beschikt over een D&I-officer, die bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies geeft over menselijke emancipatiezaken.

Vertrouwenspersoon

We vinden het ontzettend belangrijk dat iedereen die zich binnen onze vereniging voor veganisme inzet, zich prettig en veilig voelt. Onze vereniging heeft daarom een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor al onze medewerkers en vrijwilligers.

World Vegan Alliance

De NVV is sinds augustus 2019 onderdeel van de Vegan World Alliance. Hierbij zijn tevens aangesloten: the Vegan Society of Canada, The Vegan Society of Aotearoa Nieuw-Zeeland, Vegan Australië en Be Vegan (België). Met dit internationale samenwerkingsverband willen de nationale veganistische verenigingen intensiever samenwerken ten behoeve van promotie van veganisme en zo de transitie naar een veganistische wereld versnellen.

Wil je meer weten over wij we zijn, wat we doen en meer? Bekijk dan: