Draag je de NVV en veganisme een warm hart toe? Naast lid worden kan je overwegen om te doneren of een periodieke gift te doen. Ook is het mogelijk om de NVV op te nemen in je testament. We krijgen geen subsidies en onze projecten zijn financieel alleen mogelijk dankzij onze leden en donateurs!

Doneren

Wil je een donatie doen aan de Nederlandse Vereniging voor Veganisme? Daar zijn we heel blij mee!

Donaties kunnen op de volgende manieren:

Het makkelijkst is om te doneren via dit formulier:

Doneer € -

Andere opties zijn:

  • doneren via onze donatiepagina van stichting GeefGratis.
  • zelf geld overboeken naar onze bankrekening NL40 TRIO 0198 3967 16, ten name van de ‘N.V.V.’ onder vermelding van ‘Donatie’
  • doneren via PayPal:


Periodieke gift met belastingvoordeel

Wil je de NVV voor langere tijd financieel steunen? De Belastingdienst maakt het aantrekkelijk om een periodieke gift te doen aan de NVV.

Belastingaftrekbaar

Indien je schriftelijk vastlegt dat je gedurende langere tijd periodiek een bepaald bedrag wil doneren, kun je dit opgeven als aftrekpost op de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarden zijn dat er minimaal vijf jaar achtereen hetzelfde bedrag doneert, na dit schriftelijk te hebben toegezegd. Let op: contributie voor lidmaatschap geldt niet als periodieke gift, en is niet aftrekbaar.

Gemakkelijk te regelen

Je kunt deze belastingaftrekbare periodieke gift eenvoudig aanvragen:

  • Download de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ welke bestaat uit een formulier voor de schenker, een formulier voor de ontvanger, en een toelichting. Je vindt dit formulier op deze pagina van de Belastingdienst.
  • Vul beide formulieren in en onderteken ze, dus zowel het formulier voor de schenker als het formulier voor de ontvanger. Stuur dit alles op aan: Nederlandse Vereniging voor Veganisme, postbus 31447, 6503 CK Nijmegen.

Wij zullen de formulieren verder invullen, ondertekenen en het formulier voor de schenker terug opsturen. Jaarlijks zullen we je per e-mail vragen het toegezegde bedrag aan ons over te maken. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Nalatenschap

Je staat er liever niet te veel bij stil, maar toch is het prettig om je nalatenschap goed geregeld te hebben.

Voor velen is het een geruststelling te weten dat hun opgebouwde vermogen na het overlijden op een goede manier ingezet gaat worden. Het is mogelijk om de NVV op te nemen in je testament. De NVV zal met ontvangen bedragen zorgvuldig omgaan en zoveel mogelijk naar de wens van de donateur inzetten.

Wij informeren graag over de mogelijkheden. Daarbij is het ook mogelijk dat wij langskomen om de mogelijkheden en wensen te bespreken. Neem hiervoor contact met ons op.

ANBI logo

De NVV is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je je gift kan vermelden op je belastingaangifte. Afhankelijk van jouw financiële situatie kan je een deel van je gift terugkrijgen als belastingvoordeel.