Doneren

Draag je de NVV en veganisme een warm hart toe? Naast lid worden kun je overwegen om te doneren of een periodieke gift te doen. Ook is het mogelijk om de NVV in je testament op te nemen. We krijgen geen subsidies en onze projecten zijn financieel alleen mogelijk dankzij onze leden en donateurs!

Eenmalig doneren

Of vul een bedrag naar keuze in

Periodieke gift met belastingvoordeel

Wil je de NVV voor langere tijd financieel steunen? Indien je schriftelijk vastlegt dat je gedurende minimaal 5 jaar periodiek een vast bedrag doneert, is deze gift 100% aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Let op: contributie voor lidmaatschap geldt niet als periodieke gift en is niet aftrekbaar.

Eenvoudig te regelen

  • Download de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ (deze bestaat uit een formulier voor de schenker, een formulier voor de ontvanger en een toelichting)
  • Verzend beide ingevulde en ondertekende formulieren per post naar:
    Nederlandse Vereniging voor Veganisme
    Postbus 31447
    6503 CK Nijmegen
  • Wij zullen de formulieren verder invullen, ondertekenen en het exemplaar voor de schenker retourneren. Jaarlijks zullen we je per e-mail vragen het toegezegde bedrag aan ons over te maken.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Nalatenschap

Je staat er liever niet te veel bij stil, maar toch is het prettig om je nalatenschap goed geregeld te hebben.

Voor velen is het een geruststelling te weten dat hun opgebouwde vermogen na het overlijden op een goede manier ingezet gaat worden. Het is mogelijk om de NVV op te nemen in je testament. De NVV zal met ontvangen bedragen zorgvuldig omgaan en zoveel mogelijk naar de wens van de donateur inzetten.

Wij informeren graag over de mogelijkheden. Daarbij is het ook mogelijk dat wij langskomen om de mogelijkheden en wensen te bespreken. Neem hiervoor contact met ons op.

ANBI logo

De NVV is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je je gift kan vermelden op je belastingaangifte. Afhankelijk van jouw financiële situatie kan je een deel van je gift terugkrijgen als belastingvoordeel.