Het houden van dieren voor consumptie draagt in grote mate bij aan milieuvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. Plantaardige voeding, daarentegen, heeft verreweg de laagste impact op natuur en milieu.

Negatieve effecten

De ‘vee’-industrie veroorzaakt wereldwijd ongeveer 15%2,3 van de door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door de productie en verwerking van voer en kunstmest. Daarnaast wordt ca. 40% van deze uitstoot veroorzaakt door de voedselvertering van herkauwers wat leidt tot methaanproductie.

Een studie uit 2018 toont zelfs aan dat de ‘veeteelt’ tot 2010 ten minste 23% aan de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde heeft bijgedragen1. Deze studie keek alleen nog maar naar de directe uitstoot en indirecte uitstoot door bijvoorbeeld uitbreiding van graslanden. Indirecte uitstoot voor bijvoorbeeld productie van veevoer was daarin niet meegenomen.

Wanneer we op Europees niveau de impact van het houden van dieren vergelijken met de totale impact van landbouw zien we dat dit ook voor andere milieu-indicatoren negatieve effecten heeft. Zo is binnen de Europese landbouw de ‘veeteelt’ verantwoordelijk voor 78% van het biodiversiteitsverlies, 80% van de bodemverzuring en luchtverontreiniging met ammoniak en stikstofoxiden, 81% van de broeikasgasuitstoot en 73% van de watervervuiling met stikstof en fosfaat3. In vergelijking met plantaardige landbouw is de ‘veeteelt’ dus vele malen vervuilender.

Biologisch geen goed alternatief

Nu is een vaak gehoord argument dat deze cijfers zo slecht zijn, omdat we in Europa vooral aan intensieve ‘veeteelt’ met veel krachtvoer doen, en weinig op natuurlijke, biologische manier dieren houden. Uit verschillende studies blijkt dat het houden van dieren onder zogenaamde biologische voorwaarden, of hen met gras te voeren in plaats van krachtvoer, voor een aantal milieu-indicatoren zelfs vervuilender is dan intensieve ‘veeteelt’5,6. Het predicaat Biologische is dus geen goede manier om de milieuschade van de dierhouderij te verminderen.

Plantaardig laagste impact

Plantaardige voeding daarentegen, heeft verreweg de laagste impact op het milieu2,7. Plantaardige producten hebben over het algemeen een 10 tot 50 maal lagere broeikasgasemissie dan producten gemaakt en afkomstig van dieren. Niet alleen voor dierlijk vlees kunnen de broeikasemissies bijzonder hoog zijn, maar ook voor eieren en zuivel. Uit verschillende studies blijkt dat het gemiddelde veganistische dieet tot 60% minder broeikasgas uitstoot.2,7. De vergelijking tussen een plantaardig dieet en een dieet met een gemiddelde hoeveelheid vlees (50 tot 99 gram per dag) laat zien dat een plantaardig dieet de uitstoot ongeveer halveert2,7. Al met al is er voldoende bewijs dat een veganistisch eetpatroon vele malen beter is voor de natuur en het milieu.

Figuur 1 Broeikasgas emissies per voedselgroep
Figuur 1 Weergave van de impact van verschillende typen voedsel op de omgeving8