Veganisme is een levenswijze waarbij mensen geen dieren gebruiken. Veganisten kiezen om ethische reden om geen dieren te gebruiken. Bij diergebruik maken mensen keuzes voor dieren. Dieren die gebruikt worden kunnen dus niet in vrijheid hun eigen keuzes maken. Daardoor worden bij diergebruik dierenrechten geschonden.

Het is voor ieder mens vanzelfsprekend dat we anderen niet als ons eigendom behandelen en dat iedereen recht heeft om vrij te zijn van onderdrukking en geweld. Dit vinden we belangrijk, omdat mensen gevoelens, ervaringen en verlangens hebben en dat iedereen daarin gelijk behandeld moet worden. Het is een mensenrecht en het maakt dus niet uit hoe intelligent iemand is.

Dit is niet anders voor andere dieren. Andere dieren zijn net als wij ook individu├źn met gevoelens, ervaringen en verlangens. Ook zij hechten waarde aan hun eigen levens, net zoals wij waarde hechten aan onze eigen levens. Wat hen overkomt, doet er voor hen toe. Ze hebben hun eigen belangen en eigen levens te leiden. Niet alleen mensen, maar alle dieren hebben dus het recht om over hun eigen leven te beschikken. Ook als hun bestaan geen voordeel oplevert voor anderen.

Wij mensen hebben een verantwoordelijkheid

Wij mensen zijn in staat om na te denken over de gevolgen van wat wij een ander aandoen. Dit betekent dat we ook een verantwoordelijkheid hebben om hier bij stil te staan, en te voorkomen dat we inbreuk maken op de zelfbeschikking (autonomie) van anderen. De meeste (niet-menselijke) dieren zijn echter niet, of beperkt, in staat om te bepalen wat goed en slecht is. Omdat ze geen morele beslissingen kunnen maken, kunnen we ze ook niet moreel verantwoordelijk houden voor hun gedrag.