Leuk dat je mee wilt doet aan één van onze winacties. Deze actie wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV), gevestigd te Panoven 20 in Maarssen, ter promotie van het veganisme en de NVV. Bij vragen of klachten kunt je contact met ons opnemen.

De actie kan worden gedeeld via communicatiekanalen die in ons eigen beheer zijn zoals onze nieuwsbrief, onze website, ons tijdschrift, maar ook op social media kanalen. Facebook, Instagram en hun moederbedrijf Meta zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.

Deelname

 • Deelname aan deze winactie is kosteloos;
 • Deelname vindt plaats door het inschrijfformulier in te vullen;
 • Ieder persoon kan maar één keer deelnemen;
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder;
 • Bestuursleden en medewerkers van de NVV zijn uitgesloten van deelname aan deze winactie;
 • Inschrijven voor deze winactie is mogelijk tijdens de tijdsperiode is aangegeven in het inschrijfformulier;
 • De NVV is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

Prijzen

 • De totale waarde van het prijzenpakket is niet meer dan € 449;
 • Het is niet mogelijk gewonnen prijzen om te ruilen voor andere prijzen of een geldbedrag.

Winnaar

 • De winnaars worden de dag na de sluiting van de inschrijving gekozen door middel van loting;
 • De winnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld;
 • Wanneer een winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen;
 • Prijzen worden alleen verzonden naar postadressen in Nederland, indien een winnaar geen postadres in Nederland heeft, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen;
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen;
 • Uiterlijk 90 dagen nadat alle winnaars zich hebben gemeld worden de persoonsgegevens van deelnemers verwijderd.