Loop eens de kantine binnen en vraag wie er van dieren houdt. Vrijwel iedereen zal de hand opsteken. Er zijn dan ook maar weinig mensen opgewassen tegen de charmes van onze pluizige viervoeters. Maar waar we als tweevoeter op dat moment vaak niet bij stilstaan zijn de dieren die we op hetzélfde moment hebben gedegradeerd tot product. Terwijl we genieten van een uitsmijter met ham en kaas van respectievelijk een kip, varken en koe. Terwijl we een colbertje dragen van wol van een schaap. En toch houden wij van dieren.

Tegenstelling

Van dieren houden en ze tegelijkertijd gebruiken. Hoe werkt die ogenschijnlijke tegenstelling? Deze week las ik een artikel met de kop ‘Dierenliefhebbers eten 7 dagen vlees‘ over Paul en Marlies, een stel dat schapen, koeien en geiten houdt. Ik vind dergelijke uitspraken mateloos fascinerend. Want hoewel zeker niet elke veganist van dieren houdt, zou je denken dat elke niet-veganist die van dieren houdt ze op zijn minst niet wil schaden. Toch gebeurt dat wel, elke keer dat iemand kiest voor dierlijke producten. Al snel wordt er in het artikel gesproken over liefdevolle verzorging. Zou dat het antwoord op mijn vraag zijn?

Dierenwelzijn

Een liefdevolle verzorging, ofwel dieren goed behandelen. Wat betekent dat precies? Dat is vanuit menselijk perspectief lastig te bepalen. Immers zijn dieren die wij liefdevol verzorgen tegelijkertijd ons bezit. Wij maken de dienst uit. We bepalen wanneer ze geboren worden, wat ze eten en wanneer en wanneer ze gedood worden. Verschillen in behandeling zijn slechts marginaal, omdat winst bijna altijd voorop staat. Maar zelfs als dit niet het geval is, dan worden kippen, schapen, koeien, geiten en andere dieren nog steeds speciaal gefokt, gebruikt en gedood om te kunnen voorzien in de vraag naar dierlijke producten. Producten (en diensten) waar we prima zonder kunnen leven. Hoe kunnen we zo’n omgang met deze dieren dan nog verdedigen?

Dierenrechten

Vervang een van bovenstaande dieren voor ‘katten’ of ‘honden’ en je zal begrijpen dat iemand uitbuiten en doden weinig met welzijn van doen heeft. Vermoedelijk zal je hetzelfde denken wanneer het om olifanten, giraffes of apen gaat. Ook als mens wil je aanspraak kunnen maken op bijvoorbeeld het recht om geen bezit te zijn en het recht om niet gedood te mogen worden. Waarom is dat dan zo anders als het gaat dieren als koeien, kippen en varkens? Hoe verschillen deze dieren moreel van ons? Hoe verschillen ze moreel van dieren die we als onze maatjes beschouwen? Waarom verdienen zij wél zo’n behandeling? Het antwoord is simpel: dat verdienen ze niet. In ons vermogen om te lijden zijn we gelijk. Net zoals we niet dood willen.

Dierenliefde

Terugkomend op dierenliefde. Je kan van dieren houden (vaak van specifieke dieren of diersoorten). Of misschien houd je wel helemaal niet van dieren. Maar eigenlijk maakt dat niet eens zoveel uit. Je hoeft namelijk niet van (alle) dieren te houden om ze een leven te gunnen zonder bezit te zijn van iemand anders. Zonder gebruikt te worden en zonder gedood te worden. Simpelweg omdat we perfect kunnen leven zonder dierlijke producten. Dus of je nu je hart of je verstand laat spreken: go vegan. For the animals! ♥