Wanneer je een veganistische levenswijze adopteert, denk je waarschijnlijk het eerst aan alle dieren die je daarmee een leven van ellende bespaart. Dat je als veganist de aarde, en daarmee óók de kwaliteit van ons menselijk bestaan, een veel betere kans geeft, ligt minder voor de hand. Dit is daarom niet minder waar.

Op 29 juli 2019 is het Earth Overhoot Day. Op die dag hebben we -vanaf 1 januari geteld- meer grondstoffen uit de natuur geconsumeerd en vervuild dan de aarde in een jaar kan vernieuwen. Dit kantelpunt waarop we ecologisch ‘in het rood’ komen te staan is elk jaar vroeger. Hoogste tijd om deze datum terug te dringen.

Anno 2019 is het consumeren van dierlijke producten, of het nu gaat om een glas melk of een paar leren schoenen, één van het meest vernietigende gedragspatronen van de mens. Niet zo gek wanneer je bedenkt dat er elk jaar zo’n 65 miljard dieren voor consumptie geslacht worden. Deze 65.000.000.000 dieren moeten elke dag gevoed en uiteindelijk tot product ‘verwerkt’ worden. Hiertoe worden er (oer)bossen gekapt, landbouwgrond eenzijdig uitgeput en water vervuild. En dan hebben we het nog niet eens over de gruwelijke chemicaliën die daarbij gebruikt worden en in het milieu terecht komen. De gevolgen laten zich al lang niet meer raden: schoon water schaarste, opwarming van aarde, smeltende poolkappen, aanhoudende droogte, overstromingen, ocean-deadzones, uitsterven van ontelbare wilde diersoorten, onleefbare gebieden, klimaatvluchtelingen, etc. etc. etc.

Gelukkig is het tij relatief eenvoudig te keren: stop met het consumeren van dierlijke producten en Hoe word ik veganist? met het consumeren van steeds gevarieerdere plantaardige producten. De veeindustrie zal minder methaan en CO2 de atmosfeer in pompen en de ontbossing voor veevoer stopt. Het behoud van bestaande bossen, de aanleg van nieuwe bossen met vruchtdragende bomen en een toenemend gevarieerde landbouw zullen de atmosfeer zuiveren van broeikasgassen. Rijk begroeide aarde houdt water vast, zuivert water en voedt het leven op aarde. Dit alles betekent een vermindering van extreme weersverschijnselen en een toenemend gezond leefklimaat voor dier en mens.

Kortom, door over te stappen op een veganistische levenswijze stap je over van een neerwaartse spiraal naar een opwaartse spiraal. Van voetafdruk naar een handje helpen!

Bronnen

  • http://www.cowspiracy.com/facts
  • https://www.overshootday.org/solutions/food/
  • https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/vlees-vis-of-vega/vlees/
  • https://www.greenpeace.org/nl/natuur/428/de-milieu-impact-van-vlees-en-andere-dierlijke-producten/

Met uitzondering van de eerste website, adviseren de overige organisaties niet om volledig plantaardig te eten en veganist te worden. We hopen dat hier snel verandering in komt, want dit is beter voor dieren, mensen en de planeet.