De meeste dieren worden onvrijwillig door de mens gefokt, zodat ze het beste ons doel kunnen dienen. Dit leidt tot onnatuurlijke omstandigheden en dieren die in het wild helemaal niet zouden bestaan. Het is immoreel om dieren toe te eigenen en hun vrijheid te beperken als dit niet in hun beste belang is. Je kunt ook niet spreken van echte voordelen als dieren niet voor dit leven gekozen hebben.