Er worden in Nederland elke dag meer dan 1,7 miljoen dieren geslacht. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Een aantal dat nauwelijks te bevatten valt. Deze dieren worden geslacht zonder noodzaak, want mensen kunnen uitstekend zonder dierlijke producten leven. 

In 2017 werden in Nederland gemiddeld 1.752.498 landdieren per dag geslacht. In totaal werden er in 2017 639.662.000 dieren geslacht in Nederland. Het ging hierbij om:

  • 604.471.600 vleeskuikens
  • 17.181.100 ‘overige kippen’
  • 15.169.000 varkens
  • 2.158.000 runderen
  • 536.900 schapen
  • 136.900 geiten
  • 5.100 ‘overig pluimvee’
  • 2.500 eenhoevigen
  • 900 kalkoenen