Het is mogelijk om groenten en fruit te kweken zonder dierlijke mest. Stikstof en fosfor zijn belangrijke stoffen voor de teelt van gewassen. Er zijn planten, zoals bepaalde vlinderbloemige gewassen (bonen, klaver) die stikstof uit de atmosfeer halen. Deze planten kunnen vervolgens weer als meststof dienen. Bij een proefbedrijf in de Kollumerwaard wordt gewerkt volgens de principes van de kringlooplandbouw met uitsluitend plantaardige meststoffen. Uit 9 jaar onderzoek door het Louis Bolk instituut blijkt dat op deze locatie de hoeveelheid stikstof onveranderd is. Wel neemt het fosfaatgehalte iets af. De meeste akkerlanden hebben voor tientallen jaren voldoende aan fosfaat. Dit kan aangevuld worden met restromen zoals het mineraal struviet dat overblijft bij de reiniging van afvalwater.