Veganisten willen geen stemrecht voor muizen of recht op educatie voor mieren. Maar wel gelijke behandeling daar waar dieren gelijk in zijn, zoals het niet willen lijden, en in vrijheid willen leven en niet als object gebruikt te worden.