Zondag 9 februari – Veel mensen associëren melk met koeien in de wei en denken dat melk noodzakelijk is voor sterke botten. De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) wil dit beeld ontkrachten. Met een website en animatie lanceren zij de campagne – Melk, Je Kan Zonder! – De campagne is bedoeld als tegengeluid tegen de overheersende reclames vanuit de zuivelindustrie en voor de promotie van zuivelalternatieven. De NVV is van mening dat de zuivelindustrie met idyllische plaatjes een sprookjeswereld voorschotelt aan de consument en wil met de campagne de juiste informatie verschaffen, de sprookjes ontkrachten en de consument kennis laten maken met de alternatieven.

De campagne is gestart naar aanleiding van een opeenvolging van Europese subsidies die toegekend waren voor de promotie van zuivel. Woordvoerder Alex Romijn: “De zuivelsector krijgt miljoenen euro’s subsidie voor de promotie van zuivelproducten. Dit ondanks een waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie dat dit beleid weleens duizenden extra doden per jaar kan veroorzaken. Steeds meer onderzoeken laten een verband zien tussen de consumptie van zuivel en verschillende vormen van kanker. Ook tonen zij aan dat melk helemaal niet zo positief is voor sterke botten. Dergelijke onderzoeken stellen dat het weglaten van melk en andere zuivelproducten gezondheidsbevorderende effecten kan hebben.”

Daarnaast zorgt zuivel voor de dood van veel dieren. Steeds meer koeien worden binnengehouden en de dieren moeten elk jaar kalveren. De meeste kalfjes worden gelijk bij de moeder weggehaald. Een deel van de kalfjes gaat op een ijzerarm dieet zodat hun vlees lichter van kleur wordt. Na ongeveer zes maanden gaan deze kalfjes op transport naar het slachthuis. Uiteindelijk worden ook de melkkoeien op relatief jonge leeftijd naar de slacht gebracht. Hoewel een koe een leeftijd van twintig jaar kan bereiken worden ze tegenwoordig gemiddeld maar vijf à zes jaar.

Een zuivelvrij dieet kan niet alleen gunstig zijn voor de gezondheid en dierenwelzijn, maar kan ook je ecologische voetafdruk enorm verminderen. Om melk en kaas te produceren is er namelijk veel land en water nodig en worden er veel broeikasgassen uitgestoten. Gelukkig wordt de overstap naar een zuivelvrij dieet steeds toegankelijker doordat er steeds meer plantaardige alternatieven verkrijgbaar zijn voor melk, yoghurt, room, kaas etc.

Ondanks de groeiende bewijzen vinden wij nog steeds op sites van zuivelbedrijven dubieuze verklaringen die suggereren dat je niet zonder melk of zuivel kan om gezond te blijven. Ook worden er onrealistische beelden geschetst over koeien in de wei en dat melk natuurlijk en duurzaam is. Deze valse beelden – we noemen ze sprookjes – willen wij doorbreken.

Meer informatie over de campagne is te vinden op: www.melkjekanzonder.nl