NRC Charity Awards

Vanaf maandag 28 juli klokslag 12:00 is het zover: dan kan je stemmen op de NVV voor NRC Charity Awards. Daarom willen we iedereen oproepen om op onze advertentie te stemmen én deze oproep te delen, zodat onze advertentie uiteindelijk écht geplaatst wordt in NRC. Daarnaast zijn we genomineerd voor de NRC juryprijs.

Geen geld naar dierenleed

We hebben gekozen voor een breed thema om zoveel mogelijk mensen te bereiken: de vee-industrie. Waarom wordt iemand die zijn hond mishandelt gestraft en iemand die stelselmatig dieren mishandelt en doodt gesubsidieerd? Subsidies in de vee-industrie werken oneerlijke prijsconcurrentie in de hand tegenover plantaardige alternatieven en kunnen mensen zelfs aanmoedigen om dierlijke producten te kopen.

Achtergrondinformatie

Alleen al vanuit de EU wordt 363 miljard euro aan subsidies verstrekt. De subsidies gaan onder meer naar het reclame maken voor plofkippen en de bouw van megastallen. Tot voor kort mochten subsidies zelfs gebruikt worden om de sector zichzelf mee te laten controleren. Zoiets als te hard rijden en zelf bepalen of je een boete krijgt. De vee-industrie wordt mede door deze subsidies in stand gehouden.

Stop de subsidies

Wij willen deze subsidies een halt toe roepen. Het subsidiëren van dierlijke producten is niet duurzaam en houdt een industrie in stand die niet op eigen benen lijkt te kunnen staan. Als de overheid haar geld beter wil besteden, dan kan zij beter investeren in de ontwikkeling van plantaardige eiwitbronnen. Zonder de tussenkomst van een dier en mét het oog op de toekomst.

Stemmen: http://www.nrccharityawards.nl/nederlandse-vereniging-voor-veganisme/
(stemmen kan van maandag 28 juli 12:00 uur tot en met maandag 15 september 2014 12:00 uur)

Petitie: www.geengeldnaardierenleed.nl

 

English version of our entry

NRC Charity Awards