De NVV is naar aanleiding van de brief overweeg een plantaardige voedselvoorziening samen met Even Geen Vlees en het Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw op bezoek geweest bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om deze brief toe te lichten. Daarbij hebben we aandacht gevraagd voor de impact van productie van voedingsmiddelen van dierlijke herkomst op dieren en het klimaat en de mogelijkheden naar een plantaardige landbouw. Verder hebben we benadrukt dat een plantaardige voedingswijze sterk bij kan dragen aan het behalen van de klimaat- en gezondheidsdoelstellingen.