Naarmate veganisme aan bekendheid wint, willen steeds meer bedrijven een graantje meepikken. En daar is natuurlijk niets mis mee als een product geschikt is voor veganisten. Het wordt een ander verhaal als bedrijven de definitie van veganisme omvormen of zelfs een nieuwe variant introduceren zoals MSC met de term ‘Seagan’ deed.

Seagan

Op 1 februari 2020 werd onderstaand bericht geplaatst op de Facebookpagina’s van MSC Nederland en MSC België waarin ze verwijzen naar de term ‘seagan’. Een contractie van de woorden ‘seafood’ en ‘vegan’. Naar eigen zeggen is ‘seagan’ “een eetpatroon waarin veganistisch wordt aangevuld met een sporadisch stukje verantwoorde vis” (wat dat ook betekenen mag).  De correcte term voor iemand die geen producten afkomstig van dieren eet behalve vis is pescotariër.

Meer dan plantaardig eten

In plaats van de correcte term te gebruiken, kiest MSC echter voor het woord ‘seagan’ en gebruikt de termen ‘vegan’ en ‘veganistisch’ als synoniem voor groenten of plantaardig eten. Hoewel het klopt dat veganisten plantaardig (of beter gezegd veganistisch) eten, omvat veganisme meer dan alleen voeding. Veganisme gaat over ethiek. Hierin is geen plaats voor producten afkomstig van dieren, zoals vis. Omdat we het niet nodig hebben voor een goede gezondheid is het onethisch om andere dieren, zoals vissen, te exploiteren en doden voor voedsel. Veganisme volgens de definitie:

Veganisme is een levenswijze waarbij – voor zover praktisch haalbaar – wordt afgezien van alle vormen van exploitatie van, en wreedheid naar, dieren voor eten, kleding of andere doeleinden.

Vertroebelde definitie

MSC suggereert met de advertentie dat het mogelijk is om vegan te zijn en tegelijkertijd producten afkomstig van dieren te gebruiken. In voorgaande alinea wordt toegelicht waarom dit niet klopt. Een vertroebelde definitie kan leiden tot onbegrip van mensen, onnodig diergebruik en staak haaks op waarom de term ooit bedacht is. De term veganisme ontstond in 1944 juist als een reactie op het lossere gebruik van de term ‘vegetarisme’, die in 1949 breder werd getrokken naar alle vormen van diergebruik.

Benadelen van veganisten

Door het verkeerd gebruiken van de term ‘vegan’ en ‘veganistisch’ wordt daarnaast een groep mensen in de samenleving benadeeld, daar hun levensovertuiging hiermee gereduceerd wordt tot een flexibele marketingterm die men naar wens kan inzetten. Veganisme is erkend als levensovertuiging door de raad voor de rechten van de mens. Een recente zaak in het Verenigd Koninkrijk bevestigde opnieuw dat binnen de Europese Unie deze levensovertuiging wettelijke bescherming kent. Dit betekent dat voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van dit woord, zeker als het gaat om reclame of promotie.

Actie met Bite Back en Be Vegan

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV), Bite Back en BE Vegan hebben de handen ineengeslagen en MSC opgeroepen te stoppen met het gebruiken van de term ‘seagan’. We hopen dat MSC de advertentie terugtrekt en andere bedrijven die een graantje willen meepikken van het groeiende veganisme hier terughoudender mee zullen omgaan.