Doelstellingen

//Doelstellingen
Doelstellingen2019-04-24T16:00:28+02:00

We hebben nog een lange weg te gaan voordat veganisme de norm zal zijn. Maar we zijn aardig op weg, want het veganisme groeit, met name de laatste jaren, in een razend tempo. Dat willen we als Nederlandse Vereniging voor Veganisme graag versnellen door het veganisme te promoten, mensen te informeren en handvatten te bieden.

Doel

Het doel van de NVV is om het het veganisme  te bevorderen en het bevorderen van beëindigen van alle exploitatie van dieren. Veganisme is een leefwijze waarbij zoveel mogelijk – voor zover praktisch haalbaar – wordt afgezien van alle vormen van exploitatie van, en wreedheid naar, dieren voor eten, kleding of andere doeleinden.

Visie en missie

Visie: Dieren zouden niet gezien moeten worden als bezit, maar als levende, voelende wezens met eigen behoeftes en belangen. In onze ideale wereld leven alle mensen vegan, met compassie voor mens, dier en natuur. Veganisme heeft een positieve invloed op dieren, onze medemens, gezondheid, natuur en milieu.

Missie: Wij willen mensen inspireren om vegan te leven en om deze leefwijze op effectieve wijze te promoten.

In de praktijk

De vereniging werkt aan dit doel door het:

  • Steunen van de leden en het bevorderen van hun samenwerking;
  • Uitgeven van het VEGAN magazine;
  • Verspreiden van informatie, via de website, (sociale) media,  en standwerk;
  • Beleggen van bijeenkomsten;
  • Opstellen van nota’s, adressen enzovoorts, en deze ter kennis brengen van diverse instanties en nieuwsmedia;
  • Oprichten van afdelingen, werkgroepen en vormingsgroepen; samenwerking met gelijkgestemde groeperingen;
  • Gebruiken van geweldloze, wettige middelen die kunnen bijdragen tot het bereiken van het gestelde doel;
  • Verkrijgen van gerechtelijke uitspraken over geschillen inzake doel en voeren van alle daartoe geëigende procedures in ruimste zin als eiser of verweerder.

Bekijk ook onze pagina ‘Wat wij doen‘ voor meer informatie over onze activiteiten.