We hebben nog een lange weg te gaan voordat veganisme de norm zal zijn. Maar we zijn aardig op weg, want het veganisme groeit, met name de laatste jaren, in een razend tempo. Dat willen we als Nederlandse Vereniging voor Veganisme graag versnellen door het veganisme te promoten, mensen te informeren en handvatten te bieden.

Doel

Het doel van de NVV is om het veganisme  te bevorderen en tevens het beëindigen van alle vormen van exploitatie van dieren te stimuleren. Veganisme is een leefwijze waarbij zoveel mogelijk – voor zover praktisch haalbaar – wordt afgezien van alle vormen van exploitatie van, en wreedheid naar, dieren voor eten, kleding of andere doeleinden.

Visie en missie

Visie: Dieren zouden niet gezien moeten worden als bezit, maar als levende, voelende wezens met eigen behoeftes en belangen. In onze ideale wereld leven alle mensen vegan, met compassie voor mens, dier en natuur. Veganisme heeft een positieve invloed op dieren, onze medemens, gezondheid, natuur en milieu.

Missie: Wij willen mensen inspireren om vegan te leven en om deze leefwijze op effectieve wijze te promoten.

Bekijk ook onze pagina ‘Wat wij doen‘ voor meer informatie over onze activiteiten.