The Vegan Society Aotearoa New Zealand bracht zeer recent het ‘Green Protein Report’ uit. Ze  deden een onderzoek naar alles wat er mis is met het huidige landbouwsysteem van Nieuw Zeeland en welke veranderingen er nodig zijn voor een gezondere toekomst.

De economie van Nieuw Zeeland leunt nu nog zwaar op de exploitatie van dieren, met alle gevolgen van dien voor dier en milieu. Het land heeft één van de hoogste methaan-emissies per hoofd van de bevolking ter wereld. De Vegan Society of New Zealand pleit daarom voor het ontplooien van nieuwe strategieën, waarbij de natuur behouden blijft en het gebruik van dieren afgebouwd tot nul.

In het gedetaillieërde rapport wordt onder andere gekeken hoe Nieuwzeelandse ‘vee’-boeren over kunnen stappen naar het verbouwen van groenten en het telen van fruit. Daarbij ligt de focus op de te behalen winst en de postieve gevolgen voor de volksgezondheid.

Een overstap die volgens het rapport gaat zorgen voor een gezondere en betere toekomst voor Nieuw Zeeland en kan dienen als voorbeeld van positieve verandering voor de rest van de wereld.

Download het Green Protein Rapport

De NVV is sinds 2019 onderdeel van de Vegan World Alliance, een internationaal samenwerkingsverband tussen de NVV, Vegan Australia, The Vegan Society of Aotearoa, New Zealand en Vegan Society of Canada.