Regeerakkoord: Verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen

Amsterdam, 29 oktober 2012 – VVD en PvdA gaan het gebruik van wilde dieren in circussen verbieden. Dit staat in het maandag gepresenteerde regeerakkoord. Dierenbeschermingsvereniging Wilde Dieren de Tent Uit zette zich jarenlang in voor een verbod en is verheugd met deze diervriendelijke beslissing. Nadat Nederland eerder geen dierenwelzijnseisen stelde aan het gebruik van circusdieren, is Nederland nu het derde Europese land dat wilde dieren in circussen verbiedt. Directeur Leonie Vestering: “We zijn ontzettend blij! Eindelijk maakt Nederland een einde aan deze wrede vorm van dierenmishandeling. We zijn de VVD en PvdA enorm dankbaar.”

Wilde Dieren de Tent Uit ziet haar jarenlange inspanningen beloond en is erg blij dat het verbod ook daadwerkelijk is opgenomen in het regeerakkoord. “We helpen graag om de dieren te herplaatsen in een opvangcentrum waar het welzijn van de dieren wél is geborgd” aldus Vestering.

In 2008 was er bijna een Kamermeerderheid toen de PvdA een motie voor een verbod op wilde dieren in circussen indiende. Sindsdien heeft PvdA Kamerlid Tjeerd van Dekken zich onafgebroken ingezet om dieren in circussen te beschermen.

Wilde Dieren de Tent Uit bedankt haar donateurs en vrijwilligers, maar ook bekende Nederlanders, politici en bedrijven die zich voor de bescherming van circusdieren hebben ingezet. De vereniging bedankt haar lidorganisaties, waaronder Stichting AAP, WSPA Nederland, Stichting Vier Voeters, Stichting Menodi, Stichting Dierenlot en afdeling Amsterdam, Den Haag, Groningen en Noord-Holland Noord. Mede dankzij hun steun heeft Wilde Dieren de Tent Uit de strijd jarenlang kunnen volhouden om gevestigde patronen te doorbreken en zo het leven van circusdieren te verbeteren.