De doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme is het bevorderen van een veganistische leefwijze en het beëindigen van de exploitatie van dieren. In Nederland werkt de NVV aan bewustwording van het gebruik van dieren en de gevolgen die het heeft ten opzichte van mens, dier en milieu.

Anderzijds behartigt de NVV de belangen van veganisten door uitjes, bijeenkomsten en andere zaken te organiseren, een wikipedia website in te richten en op andere manieren in informatie te voorzien.

De vereniging probeert ook handvatten te bieden aan mensen die geïnteresseerd zijn in veganisme.