Op 24 december 2019 verscheen er een artikel over veganistisch landbouw op Joop van BNN/Vara. In dit artikel werd gesproken over dierlijke mest en hoe dit zich verhoudt tot veganisme. Het artikel schetste naar onze mening een te eenzijdig beeld. Daarom stuurden we een bijdrage om het artikel te nuanceren.

Aanvulling

Als aanvulling op het artikel, stelden we het volgende voor:

Veganisme is een levenswijze die strekt tot zover het mogelijk en praktisch haalbaar is. Zolang (vrijwel) alle Nederlandse groenten nog geteeld wordt met dierlijke mest, past het binnen het veganisme om deze producten te kopen. Wel willen veganisten toe naar producten van veganistische landbouw. In Nederland zijn steeds meer boeren die hierop inspringen door hun groenten te telen zonder meststoffen van dierlijke oorsprong te gebruiken. Een voorbeeld is Tuinderij De Voedselketen in Noord-Brabant die groenteboxen aanbiedt waardoor veganistische groenten toegankelijker wordt.

Klein Succes

Joop heeft onze aanpassing toegevoegd, waardoor nu een genuanceerder beeld ontstaat over veganisme met betrekking tot het gebruik van mest. Met recht een klein succesje!