Recentelijk is de campagne #BoerenHoudenVanDieren gestart op initiatief van landbouworganisatie LTO. We vinden deze campagne misplaatst, omdat als je echt van dieren houdt, veganisme het minste is wat je voor dieren kan Hoe word ik veganist?. (En uiteraard hoef je niet van dieren te houden om ze niet te willen gebruiken.)

Het is duidelijk dat er veeboeren zijn die geven om dieren. Maar bij het houden van de dieren om hun economische waarde, staat winst maken centraal. Waarbij bijvoorbeeld een kind scheiden van zijn of haar moeder de norm is. En waarbij het slachten van het dier onvermijdelijk is. Als de belangen van dieren centraal stonden, dan zouden veeboeren geen dieren bezitten, gebruiken en doden voor onder andere hun vlees, melk en huid.

Iedereen heeft intrinsieke waarde. Ook niet-menselijke dieren hebben waarde op zich, los van welke waarde wij aan hen toekennen. In de veehouderij worden dieren gereduceerd tot dingen met extrinsieke waarde: de waarde die anderen aan het dier toekennen. Zoals het leveren van winstgevende producten als melk, vlees, huid. Gelukkig is dat absoluut niet nodig, want we kunnen als mens uitstekend zonder dierlijke producten leven. Hoe? Bekijk onze Hoe word ik veganist?.

De NVV heeft onderstaand persbericht uitgestuurd. Meer informatie is te vinden op de actiepagina: www.boerenhoudenvandieren.nl.