De Nederlandse Vereniging voor Veganisme heeft met succes om een rectificatie gevraagd in een artikel dat sojamelk in relatie bracht met de ontbossing in de Amazone. In het artikel Van haver- tot erwtjesmelk: welk alternatief kies je? werd sterk gesuggereerd dat de bonen voor sojamelk vanuit de Amazone komen. Uit ons eigen onderzoek naar de herkomst van de soja voor verschillende merken sojamelk bleek dat het tegenovergestelde waar is. Alle gevraagde merken geven aan dat de soja die zij gebruiken niet afkomstig is vanuit de Amazone. Zelfs niet uit Zuid-Amerika. De sojabonen komen voornamelijk uit Europa, Canada, Amerika en soms uit China. Dit komt overeen met de conclusie van de FAO dat 96% van de soja uit Amazone-regio’s gebruikt wordt voor de ‘vee’-teelt.

De NVV heeft dit al vele malen weerlegd, maar toch dook het weer op in een artikel op Nu.nl. Op verzoek van de NVV heeft de nieuwswebsite deze onwaardheid in het artikel hersteld.

Voor rectificatie

Na rectificatie

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme ziet dat media keer op keer sojamelk onterecht in verband brengen met de kap van het regenwoud in Zuid-Amerika. Verbazingwekkend, vindt voorzitter Emile Dingemans. “Andersom laten journalisten de relatie met de houtkap in de Amazone achterwege wanneer ze een artikel schrijven over zuivel. Aandacht voor de longen van de Aarde is ontzettend belangrijk, maar we moeten we wel bij de juiste feiten blijven.”