Op 22 maart is het World Water Day. Een goede aanleiding om aandacht te besteden aan waterverbruik en watervervuiling in relatie tot dierlijke producten.

Waterverspilling

Volgens de statistieken drinkt men gemiddeld 2 tot 4 liter water per dag. Het meeste water dat we gebruiken zit echter in het voedsel dat we eten.

Het kost ongeveer 15.000 liter water om 1 kilo rundvlees te produceren. Dat is genoeg om een jaar lang, elke dag 5 tot 7 minuten van te douchen. Voor een kilo varkensvlees is 6.000 liter water nodig en voor een kilo kip 4.300 liter. Het Nederlandse Voedingscentrum rekende uit dat de productie van 1 kilo kaas ruim 3.000 liter water kost.Watervervuiling

De veeteeltsector gebruikt meer dan 8% van het wereldwijde watergebruik. De vleessector is ook een bron van watervervuiling door meststoffen, pesticiden, antibiotica en hormonen. In de VS wordt er jaarlijks 1.3 miljard ton dierlijk afval geproduceerd.

Alleen al de veeteelt in de VS is verantwoordelijk voor:
55% van de erosie en sediment
37% van het gebruik van pesticiden
50% van het gebruik van antibiotica
33% van de stikstof en fosfor in zoet water

Watertekort

Er lopen momenteel 7 miljard mensen rond op de planeet. In 2050 zullen er naar verwachting nog 2 miljard bijgekomen zijn. 1 miljard mensen hebben chronisch honger en een tekort aan schoon drinkwater.

De meest efficiënte manier om de mensen in ontwikkelingslanden te helpen is het stoppen met gebruik van dierlijke producten. Zo beperk je enorm je waterverbruik, wat een eerlijke verdeling van water mogelijk maakt. Een gezond en duurzaam plantaardig eetpatroon komt dus niet alleen jezelf ten goede!

Bronnen:
meatthefacts.org
www.unwater.org