Ja. Steeds meer landbouwers telen groenten en fruit zonder gebruik te maken van dieren en zonder gebruik van dierlijke mest. Ze gebruiken compost, groenbemesting en werken met de natuur voor een voedingsrijke bodem. De website Veganic Farming heeft een overzicht van de groente- en fruittelers die op deze wijze produceren.