Net als alle andere dieren, sluiten veganisten insecten niet uit van de morele cirkel. Veganisten vermijden dus producten waarbij insecten worden uitgebuit, zoals bij honing, karmijnzuur en schellak. Van insecten is aangetoond dat ze een centraal zenuwstelsel en een brein hebben, en subjectieve belevingen kunnen hebben zoals pijn ervaren. Veganisten vinden dat we voorzichtig moeten zijn met uitsluiten van dieren uit de morele cirkel. De geschiedenis laat zien dat van veel dieren eerder foutief gedacht werd dat ze niet zouden kunnen voelen.