Voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) liet in de KASSA-uitzending van 14 november 2020 weten dat hij welwillend stond tegenover het idee om de ingrediëntenlijst van medicijnen op de verpakking te zetten. Zo moet het voor onder andere veganisten makkelijker worden om te herkennen dat er dierlijke stoffen zitten in medicijnen. De NVV nam contact op met het CBG en deed navraag naar de huidige stand van zaken.

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme schreef het CBG recentelijk aan met de vraag op welke termijn er een onderzoek gaat starten naar de mogelijkheid om dierlijke ingrediënten te vermelden op medicijnverpakkingen. We kregen al snel een positief bericht.

CBG Programmamanager Goed Gebruik, Jasper-Hugo Brouwers liet telefonisch weten dat het college het verzoek om duidelijkheid over dierlijke ingrediënten in medicijnen op de verpakking te krijgen, serieus neemt. Een medicijnverpakking moet aan strenge Europese en internationale regels voldoen. Het college zal in februari starten met een onderzoek naar wat wel en niet op medicijnverpakking vermeld kan worden. Daarmee moet duidelijk worden welke mogelijkheden er zijn. Naar verwachting gaat dit tenminste 6 maanden duren. De NVV zal het onderzoek nauwlettend in de gaten houden en desgewenst het college van informatie voorzien.

Het nieuws komt na een uitzending van het TV-programma KASSA over de ondoorzichtigheid die bestaat over welke stoffen er nu eigenlijk in medicijnen zitten. In de uitzending maakte onze voorzitter Emile Dingemans duidelijk dat het voor veganisten belangrijk is om te kunnen kiezen voor producten die vrij zijn van dierlijke stoffen.

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme wil dat op de verpakking van medicatie duidelijk wordt gemaakt of er dierlijke stoffen in zitten. Op dit moment is de ingrediëntenlijst alleen te vinden in de bijsluiter die zich in de verpakking bevindt. Dat maakt het voor veganisten lastig om te kunnen beoordelen of het product geen dierlijke stoffen bevat.

Voorzitter Emile Dingemans twijfelt niet aan de mogelijkheden die medicijnfabrikanten hebben om dit voor elkaar te krijgen. “Als een sector weet waar ze hun grondstoffen vandaan halen, is het wel de geneesmiddelensector. Het is geen kwestie van kunnen, maar willen.” Als op verpakkingen staat dat het product vrij is van stoffen die een dierlijke herkomst hebben, is dat ook handig voor mensen die vanwege religieuze leefregels of een allergie bepaalde dierlijke stoffen vermijden. “Van gelatine is het voor een consument duidelijk dat het afkomstig is van dieren, maar een stof als natriumstereaat komt soms, maar niet altijd van dieren. Het is dus belangrijk dat bedrijven helder duidelijk maken wat de herkomst is van de stoffen die zij gebruiken en dit niet overlaten aan de consument.”

De NVV houdt het onderzoek nauwlettend in de gaten en zal updates publiceren wanneer we meer informatie hebben over het onderzoek.