Veganisme is een levensovertuiging en valt daarmee onder de Algemene wet gelijke behandeling. Dit betekent dat je niet anders behandeld mag worden op grond van je levensovertuiging. Als je het idee hebt dat je ongelijk behandeld wordt, kan je hiervan melding maken en stappen tegen ondernemen.

Waar kan ik terecht als ik gediscrimineerd word?

Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt, kun je dat melden bij een antidiscriminatiebureau. Dat kan door te bellen met de Discriminatie meld- en advieslijn: 0900-2 354 354 (10 cent per minuut), of door het klachtenformulier in te vullen op Discriminatie.nl. Daar kun je ook zoeken op een antidiscriminatiebureau in je buurt. Die kan je bellen zonder extra telefoonkosten. Het advies dat je krijgt is verder kosteloos en geheel vrijblijvend.

Heeft melden zin?

Ja, melden heeft altijd zin. Je melding helpt om discriminatie in beeld te brengen. Hierdoor kan discriminatie effectiever bestreden worden. Daarnaast kunnen de mensen van het antidiscriminatiebureau je adviseren en helpen om stappen te ondernemen.

Wat doet een antidiscriminatievoorziening voor mij? 

De antidiscriminatievoorziening kan voor je nagaan of hetgeen dat je hebt meegemaakt mogelijk in strijd is met de wet. Als je wilt dat er vervolgstappen worden ondernomen, zal de klachtbehandelaar je daarbij adviseren en begeleiden. Een vervolgstap kan een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens of aangifte bij de politie zijn. De klachtbehandelaar kan zelfs met je mee gaan naar het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht om je te ondersteunen. Het antidiscriminatiebureau zal nooit stappen ondernemen zonder jouw toestemming. Jouw gegevens worden nooit zonder jouw toestemming doorgegeven aan anderen.

Wat doet het College voor de Rechten van de Mens? 

Wanneer je een procedure start bij het College voor de Rechten van de Mens, zal die beoordelen of het voorval in strijd is met de wet. Het oordeel van het college is niet bindend, dus partijen zijn niet verplicht zich eraan te houden. In de praktijk worden de aanbevelingen vaak wel opgevolgd. Je kan ook direct een verzoek indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het college behandelt klachten kosteloos.

Het college van de rechten van de mens toetst onder andere:

  • Is er een objectieve reden dat de discriminatie rechtvaardigt? Discrimineren op basis van een objectieve reden is namelijk niet strafbaar. Er is dan wellicht sprake van discriminatie (op basis van een objectieve reden), maar geen discriminatie op basis van levensovertuiging. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er gehandeld wordt op basis van medische gronden. Daarnaast moet het doel ook legitiem zijn en het middel passend zijn om het doel te bereiken;
  • Is er sprake van billijkheid? Dit betekent dat er redelijkerwijs aan voldaan kan worden. Wanneer een verzoek voor gelijke behandeling leidt tot zeer hoge aanpassingskosten, kan het College van de rechten van de Mens oordelen dat het niet billijk is om dit te verwachten.

Wat als het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens niet wordt opgevolgd?

Bijna altijd wordt dat opgevolgd. Maar als dat niet gebeurt heb je de mogelijkheid om je gelijk af te dwingen bij een rechter. Met het oordeel van het College op zak sta je sterk. Hiervoor heb je een advocaat nodig en dat kost uiteraard wel geld.

Wil de Nederlandse Vereniging voor Veganisme mij helpen?

Ja. Wij helpen je graag waar de antidiscriminatievoorziening je niet kan helpen. Als je er niet uit komt kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.