Op 7 juni 2012 lanceerde de Vegetarische Slager de term “bofkip” als omschrijving voor ‘kip’ die weliswaar geen leven gehad heeft, maar wel 5 sterren verdient. Omdat die kip het hoogste scoort op alle criteria op het gebied van smaak, duurzaamheid, dierenwelzijn, klimaat, biodiversiteit, natuurbehoud en efficiency. Zonder dat er een dier ook maar iets aan tekort hoeft te komen.

De bofkip van de Vegetarische Slager werd bejubeld in kranten als The New York Times, The Independent, NRC, Volkskrant en Trouw. Nu probeert de ‘kippensector’ met de term ‘bofkip’ aan de haal te gaan om de aandacht van plofkippen af te leiden.

De Vegetarische Slager heeft de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders per aangetekende brief verzocht de term “bofkip” niet langer te gebruiken, omdat die term het intellectuele eigendom is van de Vegetarische Slager. Het zou voor de consument verwarrend kunnen zijn eerst kennis te hebben genomen van de bofkip van de Vegetarische Slager (een 100% plantaardig product dat smaakt en oogt als kip), om die term nu terug te zien in een campagne van ‘plofkip-producenten’.

De Vegetarische Slager nam al eerder het voortouw om elke vorm van verwarring weg te nemen, via een naamswijziging van haar gehakt, dat tegenwoordig als “Gehackt” door het leven gaat. Hoewel de structuur en het uiterlijk gelijk zijn  worden er voor het plantaardige gehackt geen dieren gebruikt. Vegetarische Slager Jaap Korteweg zei in een voorlichtingsfilmpje: “We hebben wel de smaak te pakken, maar laten het dier met rust”