Een reactie op: ‘Veganistisch dieet is gevaarlijk voor kinderen’.

Afgelopen donderdag verscheen een rapport aan de Belgische Koninklijke Academie voor Geneeskunde, waarin artsen waarschuwen dat onvolwaardige veganistische voeding ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van baby’s en kinderen. De artsen, onder wie professor Georges Casimir, roepen op om veganistische voeding voor zwangeren en jonge kinderen niet langer toe te staan.

Dit is opmerkelijk, aangezien verschillende internationale organisaties van diëtisten op basis van het beschikbare wetenschappelijk onderzoek concluderen dat gebalanceerde veganistische voeding weldegelijk volwaardig is en zelfs gezondheidsvoordelen kan bieden. De American Dietetic Association, één van de grootste organisaties van diëtisten ter wereld, stelt bijvoorbeeld in hun position paper dat een evenwichtig vegetarisch of veganistisch voedingspatroon geschikt is voor mensen in alle stadia van de levenscyclus, inclusief zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven, baby’s, jonge kinderen en adolescenten. Vegetariërs en veganisten hebben bovendien gemiddeld minder overgewicht, betere cholesterolwaarden, lagere bloeddruk en minder risico op diabetes type II en bepaalde kankers.[1] Ook de Academie voor Voeding en Diëtetiek stelt dat een veganistisch dieet geschikt is voor kinderen.

Academie voor Voeding en Diëtetiek: “De positie van de Academie voor Voeding en Diëtetiek is dat goed samengestelde vegetarische, inclusief veganistische diëten gezond zijn, qua voedingswaarde adequaat zijn, en gezondheidsvoordelen kunnen bieden bij de preventie en behandeling van bepaalde ziekten. Deze diëten zijn geschikt voor alle stadia van de levenscyclus, inclusief zwangerschap, borstvoeding, kleutertijd, kindertijd, adolescentie, oudere volwassenheid en voor atleten.”[2]

Veganisme is geen verwaarlozing

Het rapport verscheen naar aanleiding van verschillende pasgeborenen die in het Brusselse Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola werden opgenomen met uitdrogingsverschijnselen, naar verluid veroorzaakt door een plantaardig dieet. Dit suggereert dat hier sprake was van verwaarlozing van het kind, buiten een plantaardig dieet om. Er is geen inherente reden waarom veganistische ouders hun kind zouden laten uitdrogen. Het Universitair Ziekenhuis Gent laat weten dat de problemen die het rapport beschrijft zich in praktijk tot nu toe nauwelijks hebben voorgedaan in hun ziekenhuis. Ook de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde geven aan de Nederlandse diëtisten en kinderartsen het beeld van ondervoede vegan kinderen niet herkennen.[3][4]

Als er problemen ontstaan door ondervoeding, komt dat niet door een veganistische levenswijze an sich, maar door een onvolwaardig voedingspatroon, vaak geassocieerd met ernstige verwaarlozing van het kind. Dit is niet voorbehouden aan veganisten. Uiteraard is ieder ondervoed kind er één teveel, maar het is op z’n minst alarmistisch te noemen om op basis van deze cijfers veganistische voeding in het algemeen als boosdoener aan te wijzen.

Gebalanceerd voeding

Ook voor kinderen die wel dierlijke producten eten, is een gebalanceerd voedingspatroon met de juiste voedingsstoffen van groot belang. Een baby die alleen halfvolle koemelk te drinken krijgt, zal ook tragisch ondervoed raken en tekorten aan vitamines en mineralen ontwikkelen.

Er zijn wel enkele voedingsstoffen, waar bij een plantaardig dieet extra aandacht aan moet worden gegeven, zeker als het de voeding van jonge kinderen betreft. Dit zijn met name vitamine B12, maar ook vitamine D, ijzer, jodium, omega 3 en proteïne. Afgezien van vitamine B12 en D, welke eenvoudig gesuppleerd kunnen worden, zijn al deze voedingsstoffen ruimschoots aanwezig in een gebalanceerd plantaardig voedingspatroon met groente, fruit, volkoren granen, peulvruchten, noten en vervangende producten zoals sojamelk en tofu.

Casimir geeft aan dat kinderen naar verhouding meer eiwitten en essentiële vetzuren nodig hebben. Legio gezond opgroeiende veganistische kinderen bewijzen echter, dat het perfect mogelijk is om deze stoffen eerst uit borstvoeding of veganistische flesvoeding en later uit plantaardige producten te halen.

Oproep tot richtlijnen

Steeds meer mensen kiezen vanuit ethische overwegingen voor plantaardige voeding. Net zoals bij andere levensovertuigingen nemen zij hun kinderen hierin mee. Net als andere ouders, willen zij het beste voor hun kinderen. Er is bij deze groep dus een grote behoefte aan betrouwbare voedingsadviezen. Veel nieuwe vegan ouders gaan op consult bij een gespecialiseerde diëtist. Ook lezen zij zich vaak uitgebreid in. Wij roepen voorlichtingsinstanties zoals het Voedingscentrum en het Belgische Instituut Gezond Leven op om duidelijke richtlijnen te publiceren voor een volwaardig plantaardig voedingspatroon voor alle leeftijden. Daar zijn veganistische ouders en kinderen meer mee geholpen dan met een verbod.

Geschreven door Dr. M. van Haperen. BGN-gewichtsconsulent (lidnr. 4156). Ouders kunnen meer informatie vinden over een veganistisch dieet voor hun kinderen op: Veganisme voor kinderen.

Bronnen

  1. W.J. Craig en A.R. Mangels, Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. Journal of the American Dietetic Association. juli 2009;109(7):1266-82.
  2. Melina V. en collega’s, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets (2016). Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2016 Dec;116(12):1970-1980
  3. Kinderartsen raden veganistisch dieet onder 16 jaar af. 21 augustus 2017
  4. Facebookbericht van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten op 21 augustus 2017