De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is een petitie gestart voor plantaardige maaltijden bij ziekenhuizen, zorghuizen en onderwijsinstellingen. Volgens de vereniging worden er te weinig plantaardige maaltijden aangeboden. Ze wijst er op dat steeds meer instanties, diëtisten en onderzoekers de gezondheidsvoordelen van plantaardige voeding onderschrijven, waaronder het Voedingscentrum: “Als je meer plantaardig en minder dierlijk voedsel eet, dan is dat positief voor je gezondheid en het milieu.” Het gebrek aan plantaardige maaltijden is ook een probleem voor veganisten.

Emile Dingemans, voorzitter van de vereniging laat weten: “We kennen vele bedroevende verhalen van veganisten die hun levensovertuiging opzij moesten zetten, omdat het ziekenhuis of zorghuis niet tegemoet kon komen aan hun voorkeur. Dat moet snel veranderen.”

Het kán, maar gebeurt niet

Staatssecretaris Blokhuis stelde in reactie op kamervragen dat hij verwacht dat plantaardig eten in alle ziekenhuizen in Nederland op dit moment mogelijk is. Hoewel ziekenhuizen rekening houden met voedingswensen als halal, zoutarm, gluten en lactose-allergieën, bieden ziekenhuizen geen standaard volwaardige plantaardige (vegan) maaltijd aan.

Uit rondvraag door de Nederlandse Vereniging voor Veganisme blijkt dat het in de praktijk vaak erg lastig is om als patiënt in een ziekenhuis een plantaardige maaltijd te krijgen. Patiënten die hiernaar vragen zijn veel te vaak aangewezen op familie en vrienden, of moeten concessies doen aan hun levensovertuiging dan wel gezondheidswensen.

Dit vindt de NVV onacceptabel in de huidige tijd waarin het aantal mensen dat plantaardig eet sterk groeit, en de voordelen van plantaardig eten voor mens en milieu evident zijn.

Vegan maaltijd is een recht

De mogelijkheid om tijdens ziekte in het ziekenhuis een maaltijd te eten die past bij de levensovertuiging, is een recht dat vastgelegd is in de Grondwet. Artikel 1 schrijft voor dat discriminatie waaronder op basis van levensovertuiging niet is toegestaan. Het College van de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat veganisme een levensovertuiging is volgens gelijkebehandelingswetgeving en dat discriminatie op deze grond derhalve verboden is.

Oproep aan regering

We constateren dat de Nederlandse overheid te weinig anticipeert op de verschillende voedingspatronen van de inwoners van Nederland. Door het schaarse aanbod aan plantaardige maaltijden, moeten duizenden Nederlandse burgers extra moeite doen om zich te verzekeren in een gezonde volwaardige maaltijd die aansluit bij hun voorkeuren. Zij doet te weinig aan het uitbreiden en moderniseren van de diversiteit aan maaltijdopties in scholen- en universiteitskantines en ziekenhuizen.

Het niet aanbieden van veganistische maaltijden is in strijd met de democratische beginselen en grondrechten. Daarom verzoekt de NVV het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap er voor te zorgen dat er in  alle (semi-) overheidsinstellingen waar eten wordt aangeboden of verkocht plantaardige maaltijdopties beschikbaar komen. Hierbij denken wij onder andere aan overheidsgebouwen, onderwijsinstellingen van openbaar lager en voortgezet onderwijs, tot en met universitair onderwijs, en in alle publieke zorginstellingen.

Meer lezen

Help mee en deel dit artikel met anderen!