Petitie voor plantaardige maaltijdopties in overheidsinstellingen

Staatssecretaris Blokhuis stelde in reactie op kamervragen dat plantaardig eten in de meeste ziekenhuizen in Nederland op dit moment mogelijk is. Hoewel ziekenhuizen rekening houden met voedingswensen als halal, zoutarm, gluten en lactose-allergieën, bieden ziekenhuizen geen standaard volwaardige plantaardige (vegan) maaltijd aan.

Uit rondvraag door de Nederlandse Vereniging voor Veganisme blijkt dat het in de praktijk vaak erg lastig is om als patiënt in een ziekenhuis een plantaardige maaltijd te krijgen. Patiënten die hiernaar vragen zijn vaak aangewezen op familie en vrienden, of moeten concessies doen aan hun levensovertuiging dan wel gezondheidswensen.

Dit vindt de NVV onacceptabel in de huidige tijd waarin het aantal mensen dat plantaardig eet sterk groeit, en de voordelen van plantaardig eten voor mens en milieu evident zijn.

Steun onze oproep aan de regering en teken de petitie.

De mogelijkheid om tijdens ziekte in het ziekenhuis een maaltijd te eten die past bij de levensovertuiging, is een recht dat vastgelegd is in de Grondwet. Artikel 1 schrijft voor dat discriminatie waaronder op basis van levensovertuiging niet is toegestaan. Het College van de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat veganisme een levensovertuiging is volgens gelijkebehandelingswetgeving en dat discriminatie op deze grond derhalve verboden is.

We constateren dat de Nederlandse overheid te weinig anticipeert op de verschillende voedingspatronen van de inwoners van Nederland. Door het schaarse aanbod aan plantaardige maaltijden, moeten duizenden Nederlandse burgers extra moeite doen om zich te verzekeren in een gezonde volwaardige maaltijd die aansluit bij hun voorkeuren. Zij doet te weinig aan het uitbreiden en moderniseren van de diversiteit aan maaltijdopties in scholen- en universiteitskantines en ziekenhuizen.

Het niet aanbieden van veganistische maaltijden is in strijd met de democratische beginselen en grondrechten. Daarom verzoekt de NVV het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap er voor te zorgen dat er in alle (semi-) overheidsinstellingen waar eten wordt aangeboden of verkocht plantaardige maaltijdopties beschikbaar komen. Hierbij denken wij onder andere aan overheidsgebouwen, onderwijsinstellingen van openbaar lager en voortgezet onderwijs, tot en met universitair onderwijs, en in alle publieke zorginstellingen.

Teken de petitie

6902 handtekeningen!!

De petitie is gesloten. We hebben deze op 31 mei aangeboden.

Hartelijk dank voor je steun!